TRA CỨU NĂM SẢN XUẤT PIANO CƠ KAWAI

01/04/22

Chào bạn, nếu bạn đang tìm mua những mẫu đàn piano kawai upright Nhật Bản thì việc quan tâm chính xác đến ngày sản xuất của Đàn Piano kawai Upright Japan là một điều rất quan trọng đề đánh giá chất lượng của một cây đàn piano. Hôm nay cùng Mua Piano Rẻ Tra cứu năm sản xuất Piano cơ kawai nhé

Xem thêm:

 TRA CỨU NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO APOLLO

TRA CỨU NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO CƠ YAMAHA

Tra Cứu Năm Sản Xuất Piano Điện Roland

Hình ảnh Piano Kawai KU3

Bảng tra cứu năm sản xuất Piano Cơ Kawai

MODEL SERI NO. YEARS
K8, K20, K35, K48 32000 – 170000 1958-1966
KS1 (125), KS2, KS3 (132) 170000 – 329000 1966-1969
KU1, KU1D, KU2, KU2D, KU3, KU3D, KU5, KU5D 329000 – 478000 1969-1971
KU1B(125), KU2B(128), KU3B(131), KU5B 478000 – 577000 1971-1973
BL31 (125), BL51 (127), BL61 (132), BL71 (132) 577000 – 1100000 1973-1980
BL12 (125) 688000 – 1100000 1974-1980
US50 (132), US60 (132), US70 (132) 1100000 – 1600000 1980-1985
KS2F (124),  KS3F (127),  KS5F (132) 1100000 – 1600000 1980-1985
CL2 (121) 1300000 – 1500000 1982-1985
CL3 (121) 1400000 – 1750000 1984-1987
BS10 (125) 1790000 – 1987 –
BS20 (125), BS30 (127), BS40 1715000 – 1987 –
KL65B  KL72W US63H 1800000 – 1988 –
BS20S (125) 1800000 – 1988 –
ED48E  ED52S 1690000 – 1986 –
BS2A (125),  BS3A (132) 1926000 – 1990 –
BS1A (125) 1970000 – 1990 –
CL5 1976000 – 1990 –
KL95R  KL64K 1976000 – 1990 –
KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W 1895000 – 1989 –
KL75W  KL74K KL68W 1926000 – 1990 –
US6X 1895000 – 1989 –
UX8X  US9X 1970000 – 1990 –
H5020 H503W 2010000 – 1991 –
H102W  H201R  H202M  H301W 2010000 – 1991 –

XEM THÊM Các Sản Phẩm Piano Kawai Tại Đây