So sánh PIANO YAMAHA YDP 162 và YDP 163

26/02/22

So Sánh Piano Yamaha YDP 162 Và YDP 163

So Sánh Piano Yamaha YDP 162 Và YDP 163 (Hình ảnh ydp 163)
So Sánh Piano Yamaha YDP 162 Và YDP 163 (Hình ảnh YDP 162)

Piano Yamaha YDP 163 vượt trội hơn YDP-162 (tiền thân của 163)

Đầu tiên, 162 chỉ có 128 nốt đa âm trong khi đó YDP 163 là 196 nốt đa âm

Thứ hai, YDP-162 không có công nghệ phím GH3 (nó chỉ có công nghệ phím GH hoặc Graded Hammer, tốt hơn Công nghệ phím GHS nhưng không hoàn toàn tốt như GH3).

Âm thanh Yamaha YDP 163:

 

Âm thanh Yamaha YDP 162: