Công nghệ “Hybrid” trên piano là gì? Phải chăng thị trường cho nhạc cụ truyền thống đã hết?

19/04/22